Om oss


 

KFUM Katrineholms IF hade sedan många år drivit en stor del av sin basketverksamhet i Nyhemshallen. Detta innebar att många barn och ungdomar boende i Nyhemsområdet uppehöll sig i hallen på kvällar och helger.

Detta påvisade även ett behov av ytterligare aktiviteter för dessa.

 

Ingen annan samlingslokal fanns då i området så föreningen beslutade då att undersöka möjligheten till att i samarbete med det kommunala bostadsbolaget starta en fritidsgård.

KIF ville utveckla sin verksamhet med att hjälpa till ytterligare med integrationsarbetet i Nyhemsområdet. Förslaget mottogs positivt.

 

Våren 1996 statade KIF-gården i en liten källarlokal på Bokvägen intill Nyhemshallen.

På eftermiddagar och kvällar genomfördes olika aktiviteter riktade till barn och ungdomar med bl.a. läxläsning. Några datorer och sällskapsspel fanns också som sysselsättning.

 

Omfattningen av verksamheten blev för stor varför det 2001 bildades en separat förening, Triangelföreningen KFUM .

Sedan 1999 drivs verksamheten från betydligt större lokaler på Oddergatan 38, Triangelgården