Personal

Lovisa Stenberg

Föreningskonsulent

Baktiar Rashid

Fritidsledare

Ammar Alhoussayni

Fritidsledare

Simon Hedin

Fritidsledare